Kysyttyä ja vastattua

Väittämä: Oppisopimuskoulutus on byrokraattinen ja työnantajalle hankala koulutusmuoto.
Väärin. Me haluamme todistaa sinulle, että oppisopimuskoulutus on joustava ja yrittäjälähtöinen kouluttautumismuoto, joka räätälöidään sinun yrityksesi tarpeisiin.

Väittämä: Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella vain ammatillisia tutkintoja.
Väärin ja oikein. Oppisopimuksella voi opiskella yli 350 eri ammatillista tutkintoa. Mutta tämän lisäksi oppisopimuksella voi opiskella myös tutkinnon osia tai ei-tutkintotavoitteista ammatillista täydennyskoulutusta.

Väittämä: Oppisopimuskoulutus vaatii uuden työntekijän kolmen vuoden työsopimuksen.
Väärin. Oppisopimus on sopiva koulutusmuoto myös vakituiselle henkilöstölle. Oppisopimuksen kesto on vähintään 4 kk. Työaika on minimissään 25 tuntia viikossa. Oppisopimuksen voi solmia vaikka kesäajalle.

Väittämä: Oppisopimusopiskelijan tulee olla täysi-ikäinen aikuinen.
Väärin. Oppisopimuksella voi opiskella peruskoulun päätyttyä. Se on myös nuoren kouluttautumismuoto.

Väittämä: Työnantajan kuuluu maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.
Oikein. Voit kuitenkin mahdollisesti saada palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaukseen. Oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle pientä koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamiseen.

Väittämä: Yrittäjä ei voi opiskella oppisopimuksella.
Väärin. Oppisopimuskoulutus on mahdollista myös yrittäjälle. Hän voi kehittää omaa osaamistaan ja yritystoimintaansa.

Väittämä: Työnantaja joutuu ostamaan sian säkissä palkatessaan uuden työntekijän.
Väärin. Oppisopimusopiskelijoilla on työsuhteessa normaali koeaika. Myös esimerkiksi rekrykoulutus ja työkokeilu voivat olla väyliä oppisopimukseen.

Väittämä: Yrittäjä ei saa apua oppisopimuskoulutuksen suunnitteluun.
Väärin. Olemme sinua varten. Voit ottaa meihin yhteyttä vaikka heti.